Privacy


DeegCups.nl is een webwinkel van Be-St Holland Products B.V.
Ons postadres is:
Be-St Holland Products B.V.
Mozartlaan 3B,
4614 AC BERGEN OP ZOOM.

DeegCups.nl doet rechtstreeks zaken met haar afnemers. Het contact dat u als afnemer heeft met DeegCups.nl, verloopt voornamelijk via email, telefoon, post of internet.

Bescherming persoonsgegevens.
DeegCups.nl respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar afnemers. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt DeegCups.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van persoonsgegevens.
DeegCups.nl gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren over onze producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Indien u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kun u dat schriftelijk kenbaar maken aan onze afdeling verkoop via besthollandproductsbv@gmail.com.
Betreft het informatie die u heeft ontvangen per e-mail, dan kun u de betreffende e-mail beantwoorden met als onderwerp "uitschrijven / unsubscribe".

DeegCups.nl staat uw gegevens niet af aan anderen.
DeegCups.nl verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Uitsluitend ná overleg met u en alleen met goedkeuring van uw zijde, zal DeegCups.nl deze gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij uw project, zoals bijvoorbeeld apparatuurleveranciers.

Cookies.
DeegCups.nl gebruikt cookies om bezoekgegevens van onze webwinkel te verzamelen. Bijvoorbeeld gegevens van de meest bezochte pagina's. Dit heeft als doel de inrichting van onze webwinkel voortdurend te kunnen verbeteren. Daarnaast worden cookies gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek en om u dan gerichte aanbiedingen te kunnen doen.
Indien u het gebruik van cookies niet accepteert, dan kun u, in uw browser, cookies uitschakelen.
(in Internet Explorer kunt u dit vinden onder: Internet, Extra, Beveiliging, Aangepast niveau).

Opmerking:
Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze webwinkel beperken. Als u cookies accepteert, dan worden die gedurende maximaal 5 jaar op uw computer opgeslagen. Uiteraard kunt u ze op enig moment altijd handmatig verwijderen.

Tot zover ons privacy beleid.

Vragen omtrent ons privacybeleid kunt u per e-mail sturen naar onze verkoopafdeling via besthollandproductsbv@gmail.com of contact met ons opnemen via:
Telefoonnummer: + 31 (0) 164 299386

Of:

Post:
Be-St Holland Products B.V.
Mozartlaan 3B
4614 AC Bergen op Zoom
Nederland

Hoewel aan de inhoud van onze webwinkel de uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden in de aanwezige teksten of in de werking er van.